Nákupní košík

Načítání...

Otevírací doba

Vážené zákaznice, vážení zákazníci.
Naše otevírací doba je DLE OBJEDNÁNÍ.

Dětský koutek

Přijďte k nám s Vašimi ratolestmi. Baby koutek k využití ZDARMA!

Občerstvení

Čaje k masážím a měřením ZDARMA, pitný režim filtrovanou vodou...

Přednáška 1…. Mudr.Gabriely Paška, Maďarsko.

Přednáška 1. MUDr.Gabriela Paska

 

Prepis  z nahrávky MUDr.Gabriella Paska zo dňa 9.2.2013 konanej v Banskej Bystrici.

 • Som členkou odbornej pomoc i pre skupinu ASEA v Maďarsku ( bude aj pre Slovensko)
 • 25 rokov pracujem v maďarskom zdravotníctve
 •  ASEA – prvý produkt pri ktorom som pridala svoje meno
 • Moja hlavná odborná  činnosť – onkologicky chorí pacienti
 • Za 9 mesiacov som vyskúšala účinky ASEI okrem onkologicky chorých pacientoch   aj na iných chorých pacientoch.
 • Pred dvomi týždňami som sa oficiálne postavila za tento produkt.
 • Celých deväť mesiacov som testovala, skúšala a porovnávala účinky tohto produktu s inými produktmi.
 • Dovolím si tvrdiť, že od vynájdenia penicilínu, taký zvrat v medicíne nenastal.
 • Myslí si, že ak bude dostatočne dlhý čas ľudstvo užívať ASEU,  tak lekári sa môžu vyučiť inému oboru!!!!!!
 • Známe je, že skupina odborníkov, ktorým sa podarilo stabilizovať redox signálnu molekulu, sú na čakacej listine na Nobelovú cenu za zdravotníctvo.
 • Čo je ASEA?
 • Asea je vymyslené meno pre tento produkt . Pod týmto názvom sa skrýva redox signálna molekula.
 • Redox signálna molekula je vlastne základným stavebným elementom človeka pri narodení.
 • Za všetky správne procesy, ktoré prebiehajú v našom organizme, je zodpovedná táto signálna molekula.
 • Telo dospelého človeka obsahuje okolo 100 miliárd buniek. Za fungovanie týchto buniek zodpovedajú  redox signálne molekuly – ďalej RSM.
 • Veľmi dôležitú úlohu zohráva RSM pri detoxikácii tela, v látkovej výmene (metabolizme), pri imunitnom systéme, pri naberaní a odovzdávaní kyslíka. Bez tejto RSM by ľudský organizmus nemohol žiť.
 • V praxi som sa stretla s mnohými pacientmi , kde imunitný systém bol v poriadku, ale aj  napriek tomu boli onkologicky chorí.
 • V Maďarsku už pred 15  rokmi zostavili RSM, ale nepodarilo sa im ju stabilizovať dlhšie, ako 1 sekundu.
 • Prelom stabilizácie RSM nastal až pre štyrmi rokmi, kde túto RSM stabilizovali odborníci v USA. Urobili taký prelom, že v jednej fľaši mohli zastabilizovať  pozitívne aj negatívne molekuly.
 • Je dôležité o tejto molekuly vedieť, že táto molekula nemôže prísť do styku s kovom!!!!!
 • Pri styku s kovom sa tieto väzby porušia a vlastne nebude to RSM, ale len slaná voda.
 • Základom tohto produktu je slaná voda. Elektrolízou (trvá tri dni celý proces stabilizácie a je patentovaný v USA) sa porušia väzby v slanej vode, dosiahne sa redoxná väzba – vzniknú RSM. Táto tekutina má slanú a chlórovú chuť.
 • Je  dôležité si to zapamätať a sa to naučiť, lebo veľmi veľa ľudí má v ústach kov. Myslím amalgánové plomby, protézy, ktoré majú kovové mostíky, kovové háčiky na upevnenie zubov a podobne.
 • Takýto pacienti pijú ASEU cez slamku, ktorú si dajú do úst čo najďalej a nasávajú tekutinu týmto spôsobom, aby sa tekutina nedostala do ústnej dutiny, kde sa nachádza kov.
 • Ďalej je veľmi dôležité si zapamätať tri prípady, kedy je zakázané používanie ASEI !!!!
 1. Pacienti, ktorí majú transplantované orgány. Pacient má cudzí orgán, kde sa jeho imunitný systém znižuje – oslabuje naschvál, aby telo prijalo transplantovaný orgán. Pri podaní ASEI by sme určite dosiahli, že by telo neprijalo transplantovaný orgán. Mohlo by dôjsť k ohrozeniu života pacienta.
 2. Tehotné ženy.  Rast plodu pre imunitný systém znamená rozmnožovanie buniek. Aseou začneme napádať imunitný systém – plod môže odumrieť.
 3. Pri deťoch vtedy, keď deti ochorejú na zápal stredného ucha. Aby hnis vytekal , sa pacientom zašíva do ucha lievik z umelej hmoty. Lievik sa po roku sám vypudí z ucha. Vtedy sa nesmie ASEA dostať do ucha.

 

 • Pacientov, ale aj iné osoby,  ktoré používajú ASEU rozdeľujem do troch skupín. Je to dôležité pre určenie dávkovania ASEI: (koľko ľudí toľko iných organizmov)
 1. Osoby, ktoré používajú ASEU v rámci prevencie. Treba vedieť, aký je pacient starý, koľko váži. Ľudský organizmus je v normálnom stave schopný produkovať RSM. Nedostatkom správnej výživy, vplyv životného prostredia, stres,  vplyv žiarenia (PC,mobily, mikrovlnky a pod.) strácame schopnosť dostatočnej produkcie týchto RSM. V prípade zdravého človeka odporúča sa dávka – (vek cca 40 rokov, hmotnosť  60-80 kg  ) minimálne 3 mesiace užívať ASEU 2 krát cez deň – denná dávka 60 ml. Ak má niekto viac ako 100 kg, tak dennú dávku zdvojnásobíme.  Aj pri prevencii, keď si pacient myslí, že je zdraví, tak u niektorých sa v priebehu dvoch troch dní začínajú prejavovať známky choroby. To neznamená, že v dôsledku užívania ASEI títo pacienti ochoreli, ale  znamená to, že v organizme už prebiehal nejaký chronický proces, ktorý zatiaľ nemal žiadne prejavy, ale požitým ASEI sa začal v tele liečivý proces a tak  dala najavo, kde je problém v organizme. V takýchto prípadoch je veľká nezodpovednosť prestať užívať ASEU.  ASEA len v tomto štádiu priniesla na povrch skrytý problém a vlastne týmto by sme liečivý proces zastavili a nemohol by pokračovať v dôsledku vysadenia ASEI. Keď niekto takéto príznaky zbadá na sebe, potom zvýši dennú dávku na 2x60ml denne až do uzdravenia. Potom si znova môžeme nasadiť udržiavaciu dennú dávku 60 ml.
 2. Do tejto skupiny zaraďujem pacientov, ktorí sú dlhodobo chronicky chorí. Pacienti so srdcovo cievnym ochorením, so psoriazou,  diabetici. V takýchto prípadoch odporúčam užívať ASEU do konečného uzdravenia denne 3×60 ml. K pojmu úplne uzdravenie sa vrátim na konci . Tu zohráva veľkú úlohu trpezlivosť. Keď niekto 10 – 15 rokov trpí napr. cukrovkou – diabetes , nie je možné, aby sa chcel uzdravieť za dva týždne. Ja v takomto prípade odporúčam , že pacient musí tomuto venovať toľko mesiacov pozornosti, koľko rokov je chorý.
 3. Do tretej skupiny zaraďujem pacientov, ktorým choroba veľmi rýchlo a agresívne ničí organizmus.  V prvom rade myslím na pacientov onkologicky chorých,  , po mozgových príhodách, prekonaných infarktoch.  Pacienti, ktorí postupujú agresívnou liečbou – ožarovanie a chemoterapia, sa odporúča denná dávka 3 až 4×60 ml denne až do uzdravenia.

Vráťme sa k pojmu úplné uzdravenie.  V uplynulých deviatich mesiacov som videla také prípady, ktorým som vlastne sama nechcela veriť.  Takých prípadoch, kde nastal pozitívny obrat. O takých prípadoch, kde súčasná lekárska veda tvrdí, že choroby sú nevyliečiteľné.

Že priebeh choroby sa dá maximálne spomaliť, ale nie vyliečiť, ale ani sa nedá zastaviť.

 

Dovoľte mi teraz povedať o takých prípadoch a skúsenostiach, kde sme otvárali doslovne ústa a spadla nám hlboko sánka.

 • Skleróza multiplex.  Táto choroba sa považuje za nevyliečiteľnú. Ja teraz budem rozprávať o pani, ktorá má 49 rokov a 7 rokov už bola na vozíku. Úplne bola nepohyblivá. Manžel ju musel prekladať v náručí. V takomto stave už bola sedem rokov. Bola medzi prvými, ktorej sa dostala do ruky ASEA. Vlastne teraz vo vlastnom byte chodí za pomoci chodidla, ktorého sa pridržiava na vlastných nohách.  Kto sa dostal do takého stavu a teraz sa postavil na vlastné nohy vie, že pre takého človeka je to znovuzrodenie.
 • Druhý pacient. 17 ročná dievčina, ktorá bola po automobilovej nehode. Následkom nehody bola ochrnutá  od štvrtého stavca nadol. Po 6 týždňovej kúre  užívania ASEI úplne plačúca kričala rodičom, že ju strašne bolia nohy.  6 týždňov vlastne nevedela, že má nohy, lebo ich necítila.
 • Tretí pacient bol 73 ročný, ktorý mal nádor na mozgu. Hovorím vám z každej oblasti, ktorú sme skúšali po jednom prípade. Nádor bol veľký 7,5 cm. Lekári považovali tento stav za stav, ktorý sa nedá operovať. Lekári k dôsledku veľkosti nádoru, ktorý spôsoboval aj epileptické záchvaty, považovali jeho stav za nevyliečiteľný!!! Pacienta poslali domov vlastne zomrieť. Po užívaní ASEI počas jedenástich týždňov – ja sama som niesla pacienta na kontrolné vyšetrenie na magnetickú rezonáciu.  Nález som dala do rúk kolegovi, ktorý poslal pacienta domov zomrieť.  Mali ste vidieť tvár toho chirurga. Po náleze neboli ani náznaky nádoru.  
 • Ďalšia pacientka je 67 ročná, ktorá trpela na diabetes 2. 25 rokov už trpela touto chorobou.  Vlastne ani pri užívaní inzulínu 5x denne,  sme jej nemohli nastaviť hladinu cukru. Často ležala na intenzívnom oddelení , niekedy s hladinou cukru 2, niekedy s cukrom 22!!! Ja túto pacientku poznám viac ako 10 rokov. Veľmi prísne dodržiava diétu a štýl života. Po užívaní ASEI počas 7 mesiacoch v prípade nutnosti užíva polovičku tabletky. A od užívania ASEI nikdy jej nevyskočila hladina cukru nad 7!!! Raňajší cukor je medzi 4 až 5. Vlastne kvôli tomuto som hovorila, čo je to uzdravenie.

Všetko, čo sme sa učili a naše skúsenosti počas 25 rokov – všetko sa vyvrátilo počas týchto deviatich mesiacov.!!!!!!

Samozrejme teraz nehovorím o tom, že amputovaná ruka alebo noha znova narastie, ale dnes už neuverím,  že existuje choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. Nanajvýš môže existovať  neliečiteľný pacient, lebo nie 100% pacientov príjme túto možnosť s ASEOU.

Keby som počas 9 mesiacov vybrala zo 100 pacientov takých, ktorí by podľa lekárov už mali byť mŕtvi, dnes 87 z nich môže povedať, že sú zdraví!!!!!

Ja si myslím, že ani tu na Slovensku to nie je inak, ako u nás v Maďarsku. Vlastne predpokladáme, že strašne veľa je na trhu doplnkov výživy, vitamínov a vlastne z toho by malo vyplývať, že ľudia sú z toho zdravší a zdravší. Ale mi stále zisťujeme, že ľudia – spoločnosť je stále viac a viac chorá.

Ja už dnes nepoznám takú maďarskú rodinu, kde by nebol niekto onkologicky chorý, alebo nebol by tam niekto so srdcovo cievnym ochorením,  minimálne dvaja diabetici.

     Pri dávkovaní ASEI sme mali aj také skúsenosti, že táto molekula vplýva na 45 procesov pri látkovej výmene (metabolizme).  Pri polovičnej dávke antioxidantov sme mali skúsenosti, že tieto antioxidanty mali 500 násobný väčší účinok. Preto pri užívaní doplnkov výživy, vitamínov je dôležité užívanie AEI, ktorý znásobuje ich účinok. 

     Veľa krát sa ľudia pýtajú, že pri užívaní ASEI, či je potrebné užívať doplnky zdravej výživy, vitamíny a pod.  Je tu veľmi dôležité pochopiť, že RSM je jedna čiastková molekula ľudského organizmu. RSM si môžete tak predstaviť, že na letisku čaká mnoho a mnoho pasažierov, ale vlastne nefunguje informačná tabuľa, podľa ktorej sa pasažieri riadia – informácie o príletoch, odletoch, chek ingu a pod. RSM je tá tabuľa, kde sú všetky informácie.  V tele riadia a dávajú signály, kto, kedy a čo má urobiť. Telo potrebuje minerály, vitamíny, stopové prvky a pod. Pre svoju výživu, pre svoje fungovanie. Týmito látkami vyživujeme svoj organizmus. Ja osobne tvrdím, že bez RSM je úplne zbytočne brať tieto doplnky výživy. Do tela dostávame výživu stravou, takže si vieme doplniť výživu, ale RSM sme si doposiaľ nemohli doplniť. Teraz tú možnosť máme. Našou úlohou tohto príbehu nie je nič iné, aby tí, ktorí si nevyskúšali  doplniť RSM nech si ju vyskúšajú, aby mali vlastné skúsenosti. Ja za tých deväť mesiacov som sa nestretla s takým človekom, ktorý užíval ASEU a nemal by žiadnu skúsenosť. Niekde sa to prejavuje rýchlejšie, niekde pomalšie. Nemáme rovnaký organizmus.  Ale skúsenosť pri užívaní za týždeň, maximálne za tri týždne určite príde. Prejavia sa účinky RSM, ktoré ste si doplnili do svojho organizmu. Našou úlohou je to, aby sme tú skúsenosť získali a podelili sa s ňou s ostatnými ľuďmi.  Je vlastne veľmi veľa, veľa chorých ľudí. Každý niekoho má rád. Vo svoje rodine, svojich priateľov, svojich známych, svojich spolupracovníkov. Neviem teraz, ktoré dieťa, ktorý rodič beží pretek s časom. Je veľmi dôležité, aby sa táto správa dostala čo k najväčšiemu počtu ľudí.  Z toho dôvodu bude zriadený pravidelný webseminár, kde každé dva týždne budem informovať o nových skúsenostiach s ASEOU, odpovedať na dotazy tých, ktorý to potrebujú. Bude to tlmočené do slovenčiny. Dáme včas vedieť,  kedy a o ktorej hodine tento webinár bude prebiehať. Minimálne raz za tri mesiace prídeme do Banskej Bystrice osobne. Do toho času, než sa trh otvorí pre Slovensko s Aseou, lebo zatiaľ Slovensko ešte nie je otvorené. Potom  budeme robiť semináre, kde bude môcť prísť veľmi veľa ľudí. Budeme tu len hovoriť o skúsenostiach s ASEOU.   Prosím Vás, zachráňme ešte tých, ktorých ešte môžeme zachrániť. Ďakujem pekne.

 

Druhá časť > MUDr.Paska Gabriella

Voľná diskusia.

 • Ako užívať ASEU? Či pred jedlom alebo po jedle?
 • Ja odporúčam, aby raňajšia dávka bola na lačný žalúdok a až po 10 minútach môžeme iné začať konzumovať.  Večer po umytí zubov, aby ASEA  bolo to posledné, č o do úst vezmeme.
 • Nikdy nemiešame ASEU s ničím.
 • Denná dávka sa dá vypiť aj na raz, ale pri chronicky chorých pacientoch  odporúčam dennú dávku rozdeliť na 2 až 3 krát denne.

Lipom.

 • piť ASEU a taktiež si so sprayom striekať ASEU na postihnuté miesta. Sprayová fľaša je súčasťou balenia ASEA. Mám pacienta, ktorý má po tele *Lipomu. Za týždeň užívania ASEI a potierania tieto zmäkli a začínajú sa zmenšovať. Okrem toho odporúčam aj saunu. Dávka 3×60 ml a striekať.

Často dostávam otázky, či aj dieťa môže užívať ASEU. AK je dieťa zdravé, je zbytočné, aby užívalo ASEU. Pre mňa úplne zdravé dieťa znamená to, že keď dieťa ochorie na bežné onemocnenie – kiahne, chrípok, to sú ešte zdravé deti. Takéto choroby zapadnú do obrazu zdravého dieťaťa. V takýchto prípadoch ešte neodporúčam podávať ASEU.

V prípadoch, keď sa dieťa narodí postihnuté, s nejakou chorobou, odporúčam podávať ASEU v primeranom množstve o váhy dieťaťa. Napr. 10 kg dieťa-1/6 dennej dávky zo  60 ml. až 120 ml = denná dávka dospelého človeka vážiaceho  60-80 kg. Takto dávkujeme v primeranom pomere.

 • Pri takých ochoreniach, kde sa choroba prejaví aj na koži napr. Psoriáza,  striekame ASEU okrem užívania aj na postihnuté miesta na koži, viac krát denne. Keď pacient užíva aj zároveň si strieka postihnuté miesta, máme veľmi dobré výsledky.
 • Asea sa môže užívať stále, lebo stále je náš organizmus vystavovaný stresom, znečisteným ovzduším, žiarením – PC, mobily, mikrovlnky a pod. A tým stráca schopnosť produkovať dostatočné množstvo RSM.  RSM je takým dôležitým elementom pre organizmus ako kyslík. Nedostatok RM zabíja pomalšie a nedostatok kyslíka rýchlejšie. Nedostatkom RSM sa nám narušuje napr. pečeň a všetky iné orgány až nastane smrť.
 • Často dostávam také otázky, že čo bolo pred päťdesiatimi rokmi, keď naši predchodcovia nepoznali čo sú to RSM. Ja odpovedám, že naše babičky nevedeli, čo sú to mobilné telefóny, mikrovlnky, nemali taký stres, nebolo zamorené životné prostredie, mali omnoho viac pohybu, nejedli polotovary, kde ani koľkokrát  nevieme, čo obsahujú, z čoho sú vyrobené . Nechodili od brány k bráne autom, ale sa pohybovali pešo. Viac času strávili na čistom vzduchu. Teraz ani čistý vzduch nie je.

 

 

Otázka,

 či sa vie nejakým prístrojom zmerať koľko má priemerný dospelý človek RSM, keď sa hovorí, že dieťa má 100% a starý človek len 10%?

Odpoveď:

Počet RSM sa mení v každom okamihu.  Napríklad nastane stresová situácia, tu myslím na to, že pre organizmus je stresovou situáciou aj to, keď do organizmu  sa dostanú jedovaté látky alebo niečo, čo nie je pre organizmus dobré , to je už pre organizmus stresová situácia.,

Prichádzajú vírusy, baktérie , jedovaté látky nachádzajúce sa v liekoch. Súčasťou bunky sú mitochondrie, ktoré v takomto stave nebezpečenstva pre organizmus začnú produkovať RSM. Dnes ľudský organizmus je v takom stave, ako napríklad si predstavte  futbalový zápas, kde na veľkom štadióne je veľmi veľa ľudí, ktorí sa “zbláznia” a nastalo by peklo na tomto štadióne. Pýtam sa, či by stačilo 5policajtov, aby urobili poriadok na tomto štadióne ?

Dnes už nevieme robiť takú činnosť,  kedy by sme nevyvolali v našom organizme stresovú

situáciu. Je jedno, či dýchame vzduch, či jeme, či pijeme. Alebo len otvoríme susedove dvere.  Všade na nás číha nebezpečenstvo.  A to ešte náš stres zvyšujú naši nadriadení, banky , ťažké životné situácie, ktoré ešte stupňujú tieto nebezpečenstva. Ďalej etický postoj ľudí samých k sebe, kde sa navzájom takto zabíjajú. Nemyslím doslovne fyzické zabíjanie, ale to, že sa navzájom utláčame. Toto všetko dostalo ľudstvo do takého stavu, kde sa momentálne nachádzame teraz.

Ja pevne verím, alebo sa pokúsim pevne veriť alebo uveriť tomu, že sme  dosiahli ten spodok, to dno, že horšie už nič neexistuje. a už pôjdeme len vyššie. Že horšie už neexistuje. Ani eticky, ani zdravotne

Neexistuje nič horšie, ako teraz je.  A keď začneme skúmať čo všetko vplýva na zto aby ľudstvo sa dostalo do toho stavu, je možné že úplný opak sme mali obiť, aby sme sa z tohto dostali. Myslím, že takou molekulou  spoločenstva môžeme byť mi tým, že  šírime túto správu, že podáme ruku tomu druhému, že sme I ňom, že mu pomôžeme. Ja si myslím, že keď toto dokážeme, máme nádej, že naše deti budú žiť v inom svete.

Jedno je isté, že ja z hľadiska zdravotníctva  vykonám všetko preto, aby to tak bolo. A tu by som prosila o vašu pomoc, vyskúšajte túto molekulu a šírte túto správu ďalej.

 • Vrátim sa k tomu pánovi, čo mal ten nádor v hlave.               Tento môj diabetický pacient pred dvoma rokmi  mal akútny nádor v žalúdku, ktorý dokonca aj krvácal. Boli diagnostikované aj metastázy na pečeni a na iných orgánov tela. Teraz môžem povedať, že tento pacient je takmer negatívny, a predtým ho v Maďarsku ani nechceli  operovať.
 • Veľmi veľa pozitívnych príkladov máme pri pacientoch, počas užívania  chemoterapie. V ústave po oddeleniach sú pacienti rozdelený podľa rovnakých diagnóz. Vykonali sme prieskum, kde sme pacientom ponúkli ASEU. Určitý počet pacientov prijali ponuku a určitý počet ju odmietli. Chceli sme vedieť, čo z toho výjde. Rozdelený boli s rovnakou diagnózou rakoviny a s tou istou nasadenou liečbou. Jedna skupina užívala ASEU a druhá ju neužívala.  Tí, ktorí neužívali ASEU zo 100 pacientov 99 na štvrté liečenie sa už nedostali v presnom čase, biele krvinky mali na hladine skoro nula, schudli minimálne 10 kg, každému pacientovi vypadali vlasy. Naopak v  druhej skupine, ktorí užívali ASEU zo 100 pacientov 99  počas celej terapie jedlo, riadne fungovali a dokonca aj priberali na váhe. 76 pacientom nevypadali vlasy, a celú terapiu v pohode zvládli. Dávkovanie 3x60ml a veľa chladenej vody.

 Ešte jedna dôležitá informácia. U týchto pacientov prevláda zlá informácia, že keď neprijímajú tekutiny, nebudú zvracať a mať hnačky. Opak je pravdou, pri detoxikácii tela, prijímať tekutinu je veľmi dôležité. Treba si uvedomiť, že telo je tak zatoxikované, že sa jedy nemajú ako dostať von, takže zvracanie a hnačky a piť veľa tekutiny je na mieste. Treba veľmi veľa piť. Pacienti, ktorí nám verili a počas chemoterapie pili veľa chladenej vody, nemali ani náznak zvracania a vôbec nezvracali.

 

Ako pôsobí na kosti?

Konkrétne osteoporóza.

Osteoporoza je vlastne nedostaok minerálnych látok v tele,. Vlastne samotnej RSM je tu strašne málo, musíme doplňať minerálne látky, ale RSM tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Minerály, koré dostávate do tel a, aby sa nevstrebali do ciev, ale do kostí.

Takže užívať mineral a ASEU.

 

 • Dôležité, aby ste pri ASEI vedeli, že sa nedá predávkovať.  Ľudský organizmus je tak precízne urobený, že aj keby ste užili veľa RSM, tak on z jeho nadbytku poruší redoxné väzby a stane sa z nej pôvodná tekutina – slaná voda. Naše telo obsahuje 75% takej vody. Predávkovanie nezaťažuje vôbec organizmus, môže to zaťažiť len našu peňaženku.