Nákupní košík

Načítání...

Otevírací doba

Vážené zákaznice, vážení zákazníci.
Naše otevírací doba je DLE OBJEDNÁNÍ.

Dětský koutek

Přijďte k nám s Vašimi ratolestmi. Baby koutek k využití ZDARMA!

Občerstvení

Čaje k masážím a měřením ZDARMA, pitný režim filtrovanou vodou...

Pomalé viry

 POMALÉ VIRY (Ing. Hana Bláhová)

Nekonvenční viry: nesprávně se jim říká pomalé viry. Pomalé viry patří k RETROVIRŮM.

RETROVIRY / RNA VIRY /
Retroviry se dělí na tři skupiny:
ONKOVIRY, sem patří Onkovirus C
                                             Onkovirus B
                                             Monkey virus D
HTLV-1 …T-buněčný virus leukémie 1
HTLV-2 …T-buněčný virus leukémie 2

SPUMYAVIRY – přirozenými hostiteli jsou savci včetně člověka. Při kultivaci in vitro se v buňkách objevují vzduchové bublinky-vakuolky, což dává kolonii virů pěnovitý vzhled. Odtud dostaly viry název Foamviry-pěnotvorné viry. Spekuluje se o možné etiologické souvislosti s ALS /Amyotrofická laterální skleróza/.

POMALÉ VIRY
Pomalé viry se vyznačují velmi dlouhou dobou latence, která může trvat desítky let. Od projevení prvních symptomů ale nemoc rychle postupuje.
Patří sem :
MORBILLIVIRUS – virus spalniček, vyvolává SUBAKUTNÍ SKLEROTIZUJÍCÍ PANENCEFALITIDU
RUBEOLAVIRUS – virus zarděnek
HIV – 1…vyvolavatel syndromu AIDS. Oborníci ze Stanfordovy univerzity provedli screening DNA 21 druhů primátů, při kterém hledali úseky nukleotidů odpovídající lentivirům. Zjistili, že jeden takový se skrývá v genomu makiho trpasličího /Microcebus murinus/ – maličkého nočního lemura, který obývá výhradně ostrov Madagaskar. Primáti během se dokázali vypořádat s příbuzným HIV – opičím virem SIV, který u nich syndrom podobný AIDS nevyvolává.  http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/521472?hodnoceni=1
HIV – 2 .. – „ –
JACOBS CREUTZFIELD (lidský poliomavirus JC) – PROGRESIVNÍ MULTIFOKÁLNÍ LEUKOENCEFALOPATIE.
BKV (lidský polyomavirus typu I) – je příčinou vzniku nefropatie asociované s polyomavirovou infekcí (PVAN) u 1- 10 % pacientů po transplantaci ledviny. Dalších 7 typů polyomavirú – možná souvislost s kožními nádory – karcinom Merkelových buněk.

Virus Visna-Maedi – vyvolavatel PARALYTICKÉHO ONEMOCNÉNÍ u ovcí a koz (Lentivirus – patří mezi skupiny retrovirů, které svoji genetickou informaci dokážou zabudovat do genomu hostitelské buňky. Některé retroviry se dokonce umí propašovat do pohlavních buněk, takže hostitel si pak virus předává z generace na generaci.

PRIONY – nekonvenční nezařazené viry
Vyvolávají u lidí i u zvířat přenosná, po řadu let latentně se rozvíjející SPONGIOFORMNÍ NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNÉNÍ. Za objev prionů obdržel Stanley Prusiner r. 1997 Nobelovu cenu. Prionový protein INHIBUJE NERVOVÉ IMPULSY, možná se účastní na regulaci ,,vnitřích hodin“ člověka, na cirkadiánním rytmu. Infekce může být přenesena na laboratorní zvířata. Inkubační doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Priony umí donutit hostitelskou DNA, aby se replikovala v jeho prospěch. Existuje několik prionových kmenů, např. UPrPSc, takzvaná URINÁRNÍ prionová forma. Infekční PrP – prionový polypeptid – vzdoruje účinkům proteáz, takže se hromadí v buňkách v podobě vláknitých amyloidních plaků. Jsou to snad právě ty plaky, které magnetická rezonance nalézá na CNS pacientů s roztroušenou sklerózou ?
Lidský ani zvířecí organismus si neumí vytvořit proti prionům protilátky. Nevzniká zánět.
Na priony nepůsobí záření, detergenty, rozpustila, ani aldehydy. Jejich infekčnost mírně snižuje var, chlór, více louh a NaOCl, což je v praxi nepoužitelné. Nevíme, kde se priony berou. Zdá se, že v některých případech se jedná o dědičné onemocnění, jindy je to jasná infekce, nebo se vznik prionů spustí v organismu spontánně. Znepokojivá je možnost, že se priony mohou přenést perorálně nebo během operací.

SCRAPIE – česky KLUSAVKA. Prionové onemocnění poprvé popsané u anglických ovcí. Název scrapie vznikl proto, že nemocné ovce měly tendenci se škrábat a neklidně pobíhaly. Zkratka PrP Sc – prionový polypeptid Scrapie . Infekce se přenáší alimentárně a pravděpodobně i krví. Nejprve se objeví v lymfocytech B, pak se množí v Peyerských placích, později se nákaza šíří krví až do CNS. Symptomy se projeví až za několik let změnami chování, tremorem /třasem/, ataxií, prostrací /úplným vyčerpáním/, a končí smrtí. Ataxie- nekoordinované pohyby spojené většinou s postižením mozečku.
VIRUS LEUKOENCEFALOPATIE NORKů –se objevil tam, kde byli norci krmeni masem z nemocných ovcí.
BSEBovinní spongioformní encefalopatie – se objevila tam, kde byl dobytek krmen masokostní moučkou z uhynulých zvířat. ,,Šílenství krav“. V Anglii onemocněno 170 000 krav. V česku je výskyt BSE vzácností. V Anglii je popsán i případ, že onemocněla i zvířata, která se pásla na louce, kde byl předchozího roku rozházen popel z uhynulých nemocných zvířat.

Lidská onemocnění :
VIRUS KURU – u domorodců na Nové Guinei, související s kanibalismem.
VIRUS CJD – Creutzfield presenilní demence a jeho nová varianta – v.CJD, která postihuje spíše mladší lidi – je vrozená infekce. Postihuje osoby obou pohlaví, obvykle ve věku kolem 50 let. Jsou popsány případy infekce CJD po podání hormonálního léku z lidských hypofýz. Inkubace 20-40 let. Zasažena je kůra velkého mozku, mozeček, mozkový kmen a thalamus. Přenos nákazy není znám. Postupující demence je provázena poruchami motoriky, svalovými záškuby, ataxií, ztrátou zraku a jinými symptomy.
GSS – Gerstmann-Straussler-Scheinkerova nemoc . Je podobná CJD, ale rozvíjí se pomaleji.

AlZHEIMEROVA CHOROBA
PICKOVA CHOROBA
AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA
FRONTOTEMPORÁLNÍ DEMENCE

I u těchto nemocí dochází k ukládání bílkovin /AMYLOIDY/, proto se nevylučuje etiologická souvislost s pomalými viry. Tato onemocnění však nejsou infekční a nepodařilo se je přenést na laboratorní zvířata.

Kauzy :
Zatím u devíti případů roztroušené sklerózy jsem naměřila pomalé viry, konkrétně virus VISNA-MAEDI, virus, který způsobuje PARALÝZU ! Tento virus měly bez výjimky všechny ženy s RS, některé měly navíc spumyaviry, jiné priony. Pro vědu devět případů není ještě nijak významné číslo, pro mne však už to významná shoda je. Jedna žena měla navíc polyomavirus JC a SV 40 /vakcíny/.
15.2.2010 Čerstvý případ RS. V mozku améby, trichomonáda, echinokok. Protože má diagnózu z MR teprve pár dní, je tento případ pro nás velmi důležitý : Priony tu jsou ve svalech, střevech /!/ a v močopohlavním traktu. Ve svalech dále polioviry a svalovci. Borrelii jsme již kdysi odstraňovaly, a úspěšně. Na tomto případu vidíme, jak RS začíná a jak se rozvíjí: paní je docela zdravá, k lékařům ji přivedlo jen omezené periferní vidění. V oku sbírka 9 parazitů. Priony a obrna se teprve propracovávají zdola nahoru.

Čtyři případy schizofrenie :
Všichni měli na CNS priony, jeden navíc polyomaviry, jeden BSE.
Schizofrenik s priony a BSE se narodil matce s roztroušenou skerózou.
Jeden schizofrenik měl navíc k prionům Monkey-virus D /vakcíny/.
14.2. Pátý schizofrenik : priony, BSE, monkey virus D

Jeden případ Alzheimera : Muž kolem 60 let měl na CNS onkoviry B, priony a virus Creutzfeldt-Jacob.
Jeden případ ALS : priony

Další případ RS: Žena 56 let, diagnóza neuroborelióza, extrémní únava, několik let v invalidním důchodu. Už loni jsme čistily borrelii a priony, pak přestala chodit. Nyní jsme našly dokonce už BSE /existuje názor, že BSE je pokročilejší stadium, které se vyvinulo z prionů/. Cíleně hledám typické patogeny RS – je tu i améba. Zajímavý je fakt, že u klientčiny matky propukla naráz, během několika dnů, těžká forma demence. Matce v té době bylo kolem padesáti let.

Všechny případy parkinsonismu nebo i parkinsonův syndrom – vždy najdu Trichomonádu hominis nebo vaginalis až na PNS nebo CNS, vždy najdu priony nebo BSE. /Týká se to asi 6 klientů/

Lékaře znepokojuje fakt, že imunitní systém člověka na pomalé viry nereaguje. Ale detoxikační medicína se právě na imunitní systém spoléhá. Priony běžně diagnostikujeme a celkem úspěšně je našimi preparáty odstraňujeme. Proto si dělám oprávněné naděje, že speciální preparáty na nekonvenční viry, vyrobené pro tyto pacienty ,,na míru“, budou přínosem k léčbě tohoto jinak obtížně léčitelného, závažného neurodegenerativního onemocnění.

Po víceletých zkušenostech mohu prohlásit, že detoxikační preparáty odstraní pomalé viry bezpečně z těch míst, odkud je odstranit chceme. Vždy musíme ale také zjistit, zda se pomalé viry nenacházejí ještě jinde, než na nervové soustavě, aby se odsud opět nerozšířily. Často se najdou v zažívání nebo v lymfě. Testuji také souvislost pomalých virů jednak se všemi uvedenými neurodegenerativními chorobami, jednak s autoimunitou. Výsledky nejsou průlomové, jak jsem očekávala, ale jsou. Klienti jsou méně unavení, zvládnou více činností během dne, jeden schizofrenik už neslyší hlasy a chystá se do práce, vozíčkářka RS v nehybných a dříve necitlivých končetinách cítí brnění. Parkinsonici – zatím 5 lehkých případů vyléčených, u těžkých případů se intenzita a frekvence tremoru snižuje. Nečistíme však jen pomalé viry, ale také borrelii, prvoky, obrnu, spalničky, zarděnky, herpetické viry, parazity atd./

Kde se berou polyomaviry nebo nekonv.viry, na to by mohly poskytnout odpověď následující řádky: na IT je rozhovor s lékařem, který vyráběl přes deset let vakcíny pro velkou firmu. Z bezpečnostních důvodů nechce být jmenován. Rozhovor si můžete přečíst na www.demiurg.cz. Za prvé není vůbec jisté, zda k vymýcení chorob došlo díky očkování, nebo jen díky lepším životním podmínkám lidstva /hygiena, čistá voda, čerstvé potraviny, výživa, kanalizace, lepší bydlení…např. neštovice z někt. oblastí světa zmizely i bez očkování.
Celkově očkování narušuje imunitní systém, a může vyvolat právě tu chorobu, proti které má chránit. Konkrétně hovořil o trojkombinaci DPT / diphteria, pertusis, tetanus – záškrt,černý kašel a tetanus/,  a o trojkombinaci MMR – spalničky, příušnice a zarděnky.

Očkování může vyvolat řadu symptomů a problémů, které se objeví dlouhou dobu po aplikaci vakcíny, takže nikdo už potíže s očkováním nespojuje. Očkovací látka je aktivní ještě dlouho poté, co byla podána. O očkování začal mít lékař pochybnosti tehdy, když dítě jeho známých zemřelo po trojkombinaci MMR. Předtím bylo zdravé. Vakcíny se vyrábějí z tkáně lidských zárodků – z potracených plodů, a z tkání opic. Ve vakcínách se pravidelně vyskytuje znečištění, jen těžko tomu lze zabránit. Bývají kontaminovány rtutí, formaldehydem, hliníkem. Např. vakcína proti obrně, vyráběná z opičích ledvin, obsahovala opičí onkovirus SV 40, i opičí CMV, nebo Acanthamoeby, které rozkládají mozek. Ve tkáních nemocných zvířat ale může být řada dalších virů a bakterií, které se nezkoumají. Vakcína RIMAVEX proti spalničkám obsahovala kuřecí viry. V očkování proti rotavirům byly nalezeny SPUMYARETROVIRY /Naše pomalé viry !/ V očkování MMR byl nalezen virus aviární leukémievirus nádorů kuřat, také pestivirus – prasečí mor. V očkování proti sněti slezinné byly nalezeny kachní, psí a králičí viry. V očkování proti žluté zimnici byl nalezen virus leukémie.

Tyto látky se dostanou do krevního oběhu přímo, aniž by procházely přes náš obranný systém. Během 1 roku zaznamenali stížnost 500 rodičovských párů na závažné potíže jejich dětí, které vznikly po očkování. Systematický průzkum se ale nedělá. Britský lékař Andrew Wakefield prokázal souvislost mezi očkováním proti zarděnkám a autismem. Přišel o práci. Dle názoru tohoto lékaře očkování může vyvolat nejrůznější neurologická poškození. Může vyvolávat meningitidu, motorický neklid, poruchy učení a soustředění, opožděný vývoj, i duševní postižení.

Riziko očkování roste s počtem kombinací. Lékař po létech výzkumu na poli očkování prohlásil, že nevidí rozumný důvod, proč se nechat očkovat a že by se neváhal i odstěhovat ze země, aby ochránil sebe a rodinu, pokud by vláda nasadila represe proti lidem, kteří se očkování vzepřou. Řekl, že očkování je nespolehlivé, nedostatečně testované a jedná se o největší podvod naší doby.

Na www. stránkách OSUDu se můžete seznámit s rozhovorem s Dr. Mauricem Hillemanem, šéfem divize vakcín firmy Merk. Popisuje, jak se dovážely opice z Afriky pro vývoj vakcín. Na letištích byly namačkány do klecí, kde čekaly na odvoz. Během té doby se navzájem nakazily nejrůznějšími viry, takže materiál, ze kterého se pak vyráběly vakcíny, byl kontaminován až 40 různými viry, mimo jiné i virem SV 40. O tomto viru se vědělo a vakcína se testovala v bývalém Sovětském svazu. Proto nechal Dr. Hilleman dovézt nové kočkodany ze Západní Afriky. Neměli sice divoké viry, celkově měli virů méně, ale až později se zjistilo, že tyto opice byly nakaženy virem HIV. Tak se dostal tento virus ve velkém do Evropy.
Slovenský lékař Peter Hrabčák hovoří na Youtube o dalších nebezpečných vedlejších účincích očkování: 30 000 amerických vojáků očkovaných na žlutou zimnici onemocnělo hepatitidou B. Naopak očkování proti hepatitidě B nebo očkování proti černému kašli poškozuje Langerhansovy ostrůvky a vyvolává insulin dependentní diabetes mellitus. Necháte-li se opakovaně očkovat proti chřipce, pětkrát vzroste pravděpodobnost, že v budoucnu onemocníte Alzheimerovou chorobou.
Ve Spojených státech propukl skandál kolem GARDASILU, očkovací vakcíně proti rakovině děložního čípku. Po injekci zkolabovalo tolik dívek, že se věc dostala až na televizní obrazovku. Po vakcínách se objevují alergie, nebo astma bronchiale, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu autoimunních a nervových chorob. V Japonsku posunuli povinné očkování u novorozenců o jeden rok a syndrom náhlého úmrtí kojenců tam poklesl téměř k nule. Firma Bayer věděla o přítomnosti viru HIV v očkovací vakcíně proti hemofilii. Ve Spojených státech byla vakcína testována a shledána závadnou. Firma Bayer ji přesto nestáhla z trhu, ale prodala do Asie, Afriky, Evropy a Jižní Ameriky.
Kdo se chce s otázkou očkování seznámit podrobněji, nejvýstižněji o něm píše doktor Johannes
Jurgensson, ve své knize ,, VĚDA BEZ SKRUPULÍ “

 25.3.2010 DĚDÍ SE NEKONVENČNÍ VIRY ?
Kauza : na měření přišla matka s dcerou. Matka morbus Parkinson, dcera zatím zdravá. Matka měla mimo jiné RUBIVIRUS, BSE i PRIONY na nervové soustavě. Virus zarděnek-prekurzor pomalých virů- byl vrozený. Priony a BSE byla zátěž získaná.
Dcera měla na nervové soustavě virus zarděnek- vrozený, a BSE – vrozený. Z případu jasně vysvítá, že se bohužel pomalé viry do lidského těla mohou dostat vícero způsoby. Jak alimentární cestou /nebo očkováním/, tak přenosem z matky na dítě.

30.8.2010 Kauza : matka RS, má borrelii, viry obrny, lentiviry, améby, cysty velkých parazitů, svalovce . Pětiletý syn má /zatím ne na mozku/ borrelii, amébu, svalovce, lentiviry. Jediné, co synovi chybí do typické pětice patogenů RS, jsou viry obrny. Tento případ hovoří pro dědičný základ choroby. Pak už možná stačí jen nešťastnou náhodou přijít k další vážné infekci, vyprovokují se tím k aktivitě latentní infekce z očkování a nemoc je na světě. Manžel epileptik má kromě řady parazitů Cestoda na CNS také pomalé viry.

2.9. 2010 Mladá žena s RS, diagnózu se dozvěděla v lednu, od února dochází ke mně. Souběžně podstupuje dvojitý slepý pokus v brněnském RS centru s lékem TERIFLUNOMID. Čistíme postupně borrelii, obrnu, pomalé viry, beta-amyloidy, amébu, parazity z míchy, autoimunitu. Léčba postupuje velmi rychle. Patogeny se nevrací, jako u jiných RS.
V červenci už SM neměřím. Dnes poslední kontrola napříč mikrobiologií. Mladá paní je ZCELA ZDRAVÁ, nikde nenaměřen žádný patogen kromě trochy plísní, diagnóza SM opět vyšla negativní. Klientka se cítí dobře a začala cvičit. Za tak rychlý postup v léčbě jistě vděčíme TERIFLUNOMIDU. I když mladá paní neměla nejhorší startovací pozici, nezažila jsem zatím u nikoho tak rychlý pokrok v léčbě. Kortikoidy klienty prokazatelně zhoršovaly, interferony přinášely z našeho pohledu minimální efekt.
Jedna klientka se dokonce dozvěděla od známého lékaře, že u lidí léčených biologickou léčbou je 5x vyšší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou lymfatických uzlin.
Zdá se, že účinný lék na RS je na světě. Čekáme na magnetickou rezonanci v říjnu.

3.9.2010 Mladá slovenská lékařka s diagnózou SM. Na vyšetření přišla, protože necítila konečky prstů. Mnohočetné léze na mozku, MR a lumbálka potvrdily SM. Čistily jsme parazity, borrelii, priony, lentiviry, meningokoka, herpetické viry, entamoebu, beta-amyloidy.

Dosud 4 návštěvy. Mladá paní se cítí dobře, cit do rukou se vrátil. K dnešnímu dni neměřím žádnou autoimunitu a také žádnou SM. Magnetická rezonance rozhodne, zda jsme postupovaly dobře. 12.11.2010 pátá kontrola, mladá paní přestala brát antidepresiva i umělé hormony, normálně pracuje, není unavená, cítí se dobře, v rukou normální cit. Všechny struktury nervové soustavy čisté, srdce, plíce a močopohlavní trakt čistý. Už potřetí jsem nenaměřila diagnózu sclerosis multiplex. Dostala poslední sestavu kapek na zbytek zátěží /pomalé viry v zažívání/ a loučíme se. Na MR zatím nešla, bála se, co se dozví. Po mém ujištění, že vše dopadne dobře slíbila, že si vyšetření zajistí a podá zprávu.

17.9.2010 EPILEPSIE
Mladou dívku přivedla matka. Dívka nevypadá na první pohled nijak nemocná, jen tu a tam
ztratí pojem o světě, ,,vypne“ vědomí, takže hledí nepřítomně před sebe a nereaguje na oslovení.
Tyto stavy výpadku vědomí trvají od několika vteřin do několika minut, jen jednou vyústily v epileptický záchvat. Neurolog nasadil ZONEGRAN, posléze vyměnil za LAMICTAL a KEPPRA. Matka zapisuje drobné ataky, jejichž frekvence se zatím za tři měsíce nijak nezmenšila, i když velký záchvat už se neopakoval. K epilepsii vyšly jako stěžejní zátěž LENTIVIRY, PRIONY, Trichomonada vaginalis, Taenia solium a Brucella abortus. Babička dívky chovala krávy a děvče v dětství pilo čerstvé, nepasterizované mléko přímo od krávy. Čistíme parazitární zátěže praziquantelem a Entizolem, na viry a bakterie jsme nasadily příslušné detoxikační kapky. Dívku čeká za měsíc pokus s vysazením léku. Pokud se během něj nezopakuje GRAND MAL, nebude muset s léky pokračovat. To je nyní hlavním cílem detoxikace.

24.9.2010 A.P. – RETARDACE
Matka přivezla 7 letou mentálně a pohybově retardovanou dcerku. Těhotenství proběhlo normálně, dítě se narodilo v 39. měsíci, plodová voda byla zakalená a našla se i na plicích děvčátka. 3 dny inkubátor, 4 dny JIPka i s matkou. Do roka vše v normálu, dítě sedělo, chodilo. Ve 13 měsících zkrat, spasmy, opět přestala chodit, dnes se ani neplazí, sem tam řekne slovo. V noci nespí, křičí. Diagnóza psychomotorická retardace z důvodu poškození bílé hmoty mozku. DMO nepotvrzena. Matku bolívá břícho a mívá průjmy.
Dítě na CNS : PRIONY, Giardia intestinalis, borrelie, EBV, morbillivirus, chlamydie pneumonie. Viry obrny nejsou.
Matka celkově : priony, EBV, borrelie, chlamydie, Giardia intestinalis i na močopohlavním traktu..Lamblie je zřejmě důvodem bolestí břicha a byla důvodem zakalení plodové vody. Dostala se doorganismu dítěte buď již během těhotenství , nebo při průchodu porodními cestami.

30.9. 2010 MYASTENIA GRAVIS /K.N./
Děvčátko – 8let, váží 12 kg, je stále na dýchacím přístroji, protože její dýchací svaly nejsou schopny stlačit a roztáhnout plíce. V CNS i ve svalech naměřena borrelie a BSE.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY :
Bednář, Fraňková a kolektiv : Lékařská mikrobiologie, Marvil 1996
Votava, Miroslav a kolektiv : Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003
Votava Miroslav a kol. : Obecná virologie,
Votava, Miroslav a kol. : Obecná a speciální virologie, SPN Praha 1973
Klimeš, Josef : Mikrobiologie pro pediatry, 1937
Djačenko,S.S. : Patogenní viry člověka, Avicenum Praha 1980
Johanes Jurgenson : Věda bez skrupulí